BAZAAR MILJAAR

Algemene Voorwaarden

OVER ONS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten die met Bazaar Miljaar worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een boeking plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met Bazaar Miljaar zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Bazaar Miljaar. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Bazaar Miljaar.

BOEKINGEN

Reserveren kan online via de boekingspagina op bazaarmiljaar.be gebeuren. Na het boeken ontvangt men een bevestiging per e-mail. Wanneer deze niet ontvangen wordt, is de boeking niet correct afgehandeld. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spam folder terecht. U kunt de boeking opnieuw maken of contact opnemen met hello@bazaarmiljaar.be.
Bij het plaatsen van een boeking gaat u altijd akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

LAATKOMERS EN AFWEZIGHEDEN

Groepen worden verwacht op het uur waarvoor ze geboekt hebben, en zijn maximum 15 minuten vroeger welkom en kunnen plaatsnemen in onze lounge. Onze medewerkers zijn dan mogelijk nog bezig aan het resetten van de escape room. Voor het effectieve escape game vindt er nog een briefing plaats inzake veiligheid, het concept en het verhaal.

Klanten hebben het recht om nog deel te nemen aan de geboekte activiteit tot 15 minuten na het geplande aanvangsuur.
Indien een groep (meer dan 15 minuten) te laat of niet komt opdagen moet de reservatie alsnog betaald worden. Bazaar Miljaar behoudt zich in dit geval het recht om een factuur uit te schrijven die indien nodig via de gepaste weg geïnd zal worden.

ANNULEREN

Annuleren is alleen mogelijk via het e-mailadres: hello@bazaarmiljaar.be.

Annuleren is tot 72 uur voor aanvang kosteloos. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Bazaar Miljaar heeft de mogelijkheid om tot 24 uur voor aanvang de reservering te annuleren of te wijzigen. In geval van een annulering van onze kant wordt het gehele bedrag binnen 30 dagen teruggeboekt (in geval van vooruitbetaling).

FYSIEKE EN MENTALE GESTELDHEID

Wanneer je deelneemt aan een activiteit van Bazaar Miljaar moet je begrijpen dat je aan een niet-alledaagse bezigheid deelneemt. De escape games zijn spannend, maar niet fysiek uitputtend en dus ook geschikt voor mensen op oudere leeftijd. Indien u twijfelt over de fysieke of mentale gesteldheid van een van uw teamleden, kan u ons altijd op voorhand contacteren om dit te bespreken.

In geval dat een werknemer van Bazaar Miljaar twijfels heeft bij de fysieke of mentale gesteldheid van een persoon die zal deelnemen aan een van de activiteiten behoud Bazaar Miljaar zich het recht deze persoon de deelname te ontzeggen.

Deelname aan onze escape games is altijd op eigen risico.

U WORDT GEFILMD

In alle ruimtes hangen beveiligingscamera’s. Deze camera’s dienen er in eerste instantie voor om de ervaring te bevorderen, en groepen die geblokkeerd zitten binnen een uitdaging bij te sturen.

Daarnaast kan de moderator ook een oogje in het zeil houden met het oog op vandalisme of andere ongepaste zaken.

De beelden worden nooit opgeslagen en voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.GEDRAG

Bij het zich akkoord verklaren van deze algemene voorwaarden verbindt iedere deelnemer zich ertoe zich redelijk te gedragen. Drank en drugsgebruik is ten allen tijde verboden tijdens de activiteit.
Tijdens de activiteiten zijn de uitdagingen voornamelijk denkoefeningen. Bij sommige uitdagingen moet er iets verplaatst of verschoven worden, maar nooit zal daar kracht voor nodig zijn. Elke overdreven gebruik van mankracht zal dan ook als vandalisme beschouwd worden. Ook het bekrassen, verwijderen van lijm, verwijderen van schroeven wordt beschouwd als vandalisme. Voorwerpen waarvan aangeduid is dat ze geen deel uitmaken van het spel, dienen dan ook nooit aangeraakt te worden.
Bij het overtreden van deze regels behoudt Bazaar Miljaar zich het recht om de geleden schade te verhalen op de veroorzaker, met een minimum van 50 EUR herstellingskosten.

Bovenal moeten ten allen tijde de richtlijnen van de moderator gevolgd worden die alles opvolgt via de camerabeelden.
In heel de Antwerp Tower geldt een algemeen rookverbod. Eender welke vorm van roken is dan ook niet toegestaan.

DRANK EN DRUGS

Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden.
Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan een van de activiteiten van Bazaar Miljaar onder enige invloed van alcohol of drugs. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van Bazaar Miljaar twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

GEHEIMHOUDING

Het plezier van escape games is het oplossen van de puzzels. Gun je vrienden ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen.

LEEFTIJD

Personen mogen alleen deelnemen aan de activiteiten vanaf 16 jaar. Jongere personen moeten voldoende begeleid zijn door volwassenen (minstens 2). Bij twijfel contacteert u ons best op hello@bazaarmiljaar.be.

Een medewerker mag een groep de toegang weigeren, wanneer hij oordeelt dat en groep te jong of onvoldoende begeleid is door volwassenen om op een redelijke manier deel te nemen.

 

April 2016. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.